Du har kanskje sett at det skjer noe i Triangelparken? Eller hørt det summe av bier i byen? Urbant landbruk har fått en naturlig plass i utviklingen av Hamar.

Klart til dyrking i Triangelen Mathage

"Urbane bier" ble første tiltak i satsingen på urbant landbruk i Hamar. På taket av kulturhuset står det en bikube som ble satt opp i fjor. Nå bor det 25.000 bier der, og i år forventes en honningproduksjon på cirka 25 kilo. «Urbane bier i Hamar» har også en egen Facebookside der du kan følge med på utviklingen.

På Østre torg har vi fått en BYkube der innbyggerne har blitt invitert til å hekle, strikke eller på andre måter lager bier og blomster for dekorasjon. Og selvsagt for at vi skal bli mer bevisste på hvor nyttige bier er for oss og for kulturlandskapet.

Dyrking i sentrum

Men det skjer mer i Hamar akkurat nå; i Triangelparken er det nytt liv. Tidligere i sommer startet arbeidet med å forvandle Triangelparken til Triangelen Mathage, og nå skal det dyrkes urter, rips, stikkelsbær, bønner og spiselige blomster. Alle som vil, kan delta i mathagen, og mye spennende skal skje gjennom sommeren. 

Dyrking av spiselige vekster midt i byene, er en trend som er i sterkt vekst i Europa, og Hamar er blant de første byene i Norge som setter i gang med dette. Et forprosjekt har vist at det er stor interesse for slik dyrking, og Fylkesmannen i Innlandet har bevilget 600.000 kroner til urbant landbruk i Hamar.

- Erfaringene til Hamar vil ha stor overføringsverdi til andre. Urbant landbruk er relativt nytt i Norge, og det viktig at noen går foran, sier Haavard Elstrand hos Fylkesmannen.

Stikkelsbærene vokser

Midt i matfatet

Ordfører Einar Busterud har stor tro på prosjektet Urbant landbruk. 

- Hamar ligger midt i et av landets rikeste landbruksområder, og landbruket har stor betydning for oss. Vi ønsker å øke innbyggernes interesse og forståelse for landbruket og utnytte noen av mulighetene for matproduksjon i byen. Slik sett er Urbant landbruk et kinderegg, sier han.

Både sykehjem, skoler, Naturskolen, Nav, biblioteket og flere andre har også klare ønsker om å få bidra i satsningen, så framover kan det dukke opp mye spennende i Hamar. Parsellhagen på Domkirkeodden er også et godt eksempel på at dyrking engasjerer.

DYRKING FOR ALLE: Urbant landbruk får en naturlig plass i byutviklingen i Hamar. FOTO: RAGNHILD GJEMS

Gode møteplasser

Regjeringen har på sin side besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for urbant landbruk. Målet er å etablere flere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning. Byutviklingen må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger, og dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

Dyrkingsprosjektene skal skape gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet. I Hamar har også Triangelen Mathage fått sin egen Facebookside der du kan se hva som skjer og engasjere deg i fellesskapet.  I Triangelen mathage vil også bord og benker komme på plass. Planen er at det etter hvert skal dyrkes alt fra valnøtter, urter og mini-kiwi til epler, druer, gulrøtter, og jordbær her. Det blir spennende å følge med! Hver uke framover vil det skje nye ting. 

(Se også mer om de enkelte tiltakene i artiklene under!)