En støttekontakt er et medmenneske som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv.

Støttekontakt

Det ordinære støttekontakttiltak er ”en til en”, altså en støttekontakt pr barn. Målet for de fleste støttekontakttiltak er:

  • samhandling med andre, jevnaldrende eller voksne
  • deltakelse i positive aktiviteter
  • etablering i organisert lag eller forening

Barneverntjenesten ønsker å rekruttere støttekontakter til sin virksomhet. Særlig er det mangel på mannlige støttekontakter. Vårt ønskemål er å ha en bredt sammensatt ”bank” med forskjellige personer som kan tenke seg et oppdrag som støttekontakt.

Besøkshjem

Et besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for barn som trenger kontakt med et annet familiemiljø, eller er mer krevende enn det foreldre makter, av ulike sosiale eller psykologiske årsaker.

Et besøkshjem kan være en ”vanlig” familie som er villig til å investere tid og overskudd med et barn eller en ungdom. Barneverntjenesten ønsker å rekruttere besøkshjem til sin virksomhet. Vårt ønskemål er å ha en bredt sammensatt ”bank” med forskjellige familier som kan tenke seg et oppdrag som besøkshjem.

Målet for et besøkshjem er ofte

  • Innlemme et annet barn i familiens liv og aktiviteter et begrenset antall dager pr mnd
  • Avlastning for foreldre

Hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å være støttekontakt/besøkshjem kan du ta kontakt med barneverntjenesten.