Priser for 2024:

Gebyrer for tømming, saksbehandling og kontroll med hjemmel i forurensningsloven av 13.03.81 nr 6 og forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 nr. 941.

1. Saksbehandling, tilsyn og kontroll 

 • For saksbehandling av utslipp inntil 15 pe*: 10.000 kroner   
 • For saksbehandling av utslipp over 15 pe*: 15.000 kroner   
 • Tilsyn og kontroll pr år: 700 kroner
 • Ved ulovlig igangsetting av tiltak, må det betales vanlig saksbehandlingsgebyr + 50 % ekstra.
 • Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr samme mangel: 1.000 kroner

Ødelagte og manglende kumlokk må erstattes, og eier må betale kommunen for sikring av kummen i påvente av nytt kumlokk. 

Kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr ved brudd på forurensingsloven eller andre forskrifter (jfr. forurensningsloven § 80): Størrrelsen på dette gebyret avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen.

* pe = personekvivalenter

2. Tømming av avløpsanlegg

 • Septiktank fritidsbolig: 1.450,00 kroner
 • Ekstra tømming septiktank: 650,00 kroner pr m³ uansett boligtype.
 • Septiktank med wc: 2.900,00 kroner
 • Septiktank uten wc: 1.450,00 kroner
 • Tett oppsamlingstank nedenfor Gåsbu pr. m³ : 650,00 kroner
 • Tett oppsamlingstank ovenfor Gåsbu (hytteområder) pr m³: 780,00 kroner 
 • Oppmøte uten mulig tømming: 650,00 kroner

25 % mva. er inkludert i disse prisene. 

3. Minirenseanlegg                     

 • Lite ( under 6 m3):  3.300,00 kroner
 • Ekstra tømming, lite anlegg: 3.300,00 kroner
 • Medium ( 6m3 -12m3):  6.600,00 kroner
 • Ekstra tømming, medium anlegg:  6.600,00 kroner
 • Stort (13m3-20m3), en tømming: 11.000,00 kroner
 • Ekstra tømming, stort anlegg: 11.000,00 kroner

25 % mva. er inkludert i disse prisene. 

4. Urimelig høyt gebyr

Dersom gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan fagansvarlig fastsette passende gebyr.