Priser for 2023

Gebyrer for tømming, saksbehandling og kontroll med hjemmel i forurensningsloven av 13.03.81 nr 6 og forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 nr. 941.

1. Saksbehandling, tilsyn og kontroll 

 • For saksbehandling av avløpsløsning med kun tett tank: 1 980 kroner
 • For saksbehandling av utslipp inntil 15 pe*: 5 500 kroner   
 • For saksbehandling av utslipp over 15 pe*: 12 000 kroner   
 • Tilsyn og kontroll pr år: 640 kroner
 • Ved ulovlig igangsetting av tiltak, må det betales vanlig saksbehandlingsgebyr + 50 % ekstra.

Ødelagte og manglende kumlokk må erstattes, og eier må betale kommunen for sikring av kummen i påvente av nytt kumlokk. 

* pe = personekvivalenter

2. Tømming av avløpsanlegg

 • Septiktank fritidsbolig: 1350,00 kroner
 • Ekstra tømming septiktank: 600,00 kroner pr m³ uansett boligtype.
 • Septiktank med wc: 2700,00 kroner
 • Septiktank uten wc: 1350,00 kroner
 • Tett oppsamlingstank nedenfor Gåsbu pr. m³ : 600,00 kroner
 • Tett oppsamlingstank ovenfor Gåsbu (hytteområder) pr m³: 730,00 kroner 
 • Oppmøte uten mulig tømming: 600,00 kroner

25 % mva. er inkludert i disse prisene. 

3. Minirenseanlegg                     

 • Lite ( under 6 m3):  3 100,00 kroner
 • Ekstra tømming, lite anlegg: 3 100,00 kroner
 • Medium ( 6m3 -12m3):  6 200,00 kroner
 • Ekstra tømming, medium anlegg:  6 200,00 kroner
 • Stor (13m3-20m3), en tømming: 10 300,00 kroner
 • Ekstra tømming, stort anlegg: 10 300,00 kroner

25 % mva. er inkludert i disse prisene. 

4. Urimelig høyt gebyr

Dersom gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan fagansvarlig fastsette passende gebyr.