Priser for 2023

Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder.
 Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene er eksklusive matpenger. 

 • Helukestilbud inntil 9 t/dag - 100 % plass - pris å betale: 3.000 kroner
 • Inntil 36 t/u (4 dg pr..uke) - 80 % plass - pris å betale: 2 700,00 kroner. 
 • Inntil 27 t/u (3 dg pr. uke) - 60 % plass - pris å betale: 2 100,00 kroner. 
 • Inntil 22,5 t/u (1/2 plass) - 50 % plass -  pris å betale: 1.800,00 kroner. 
 • Enkeltdag: 400,00 kroner
 • Ved andre tilbud beregnes en prosentvis reduksjon i forhold til hel plass.

Spesifikasjon av matpenger:

 • Hel plass (4 - 5 dager) 280,00 kroner pr. mnd.
 • Halv plass (2 - 3 dager) (?)

Moderasjon:

 • Søskenmoderasjon 30 % til eldste barnet uavhengig av plasstr.
 • 50 % moderasjon til barn nr 3.
 • Ingen søskenmoderasjon mot skolefritidsordningen.

Redusert betaling: