Priser for 2024:
I de kommunale barnehagene betaler man for 11 måneder. Juli er betalingsfri. Du får faktura i starten av måneden og forfallsdato er som regel den 20. hver måned. 

Priser frem til 31. juli 2024:

 • 5 dager     pris: 3.000 kroner
 • 4 dager    pris: 2 700,00 kroner. 
 • 3 dager    pris: 2 100,00 kroner. 
 • 2,5 dag     pris: 1 800,00 kroner. 

Enkeltdag 400,00 kroner.

Priser fra 01. august 2024 

 • 5 dager     pris: 2.000 kroner
 • 4 dager    pris: 1 600,00 kroner. 
 • 3 dager    pris: 1 200,00 kroner. 
 • 2,5 dag    pris: 1 000,00 kroner. 

Enkeltdag 400,00 kroner.

Spesifikasjon av matpenger:

 • 5 dager:    310,- 
 • 4 dager:    250,- 
 • 3 dager:    185,- 
 • 2/3 dager:    155,-


Moderasjon:

 • Søskenmoderasjon 30 % til yngste barnet uavhengig av plass størrelse.
 • Gratis plass til barn nummer 3.
 • Ingen søskenmoderasjon mot skolefritidsordningen.


Redusert betaling: 
Husholdninger med en inntekt som er lavere enn 550 000,- kroner har rett til redusert pris på barnehageoppholdet. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 366 667,-.

Lenke til informasjon om redusert betaling

Gratis kjernetid
Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 
Inntektsgrensen 615 590,- kroner. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700,-

Lenke til informasjon om gratis kjernetid