Priser for 2024:

Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene inkluderer ikke matpenger. 

Priser i perioden 01.01.24 - 31.07.24:
(Fra august måned, blir maksprisen satt ned til 2.000 kroner for hel plass.)

  • Helukestilbud inntil 9 t/dag - 100 % plass - pris å betale: 3.000 kroner
  • Inntil 36 t/u (4 dg pr..uke) - 80 % plass - pris å betale: 2 700,00 kroner. 
  • Inntil 27 t/u (3 dg pr. uke) - 60 % plass - pris å betale: 2 100,00 kroner. 
  • Inntil 22,5 t/u (1/2 plass) - 50 % plass -  pris å betale: 1.800,00 kroner. 
  • Enkeltdag: 400,00 kroner
  • Ved andre tilbud beregnes en prosentvis reduksjon i forhold til hel plass.

Spesifikasjon av matpenger:

  • Hel plass 310,00 kroner pr. mnd.

Moderasjon:

  • Søskenmoderasjon 30 % til eldste barnet uavhengig av plasstørrelse.
  • 50 % moderasjon til barn nummer 3.
  • Ingen søskenmoderasjon mot skolefritidsordningen.

Redusert betaling: 
Husholdninger med en inntekt som er lavere enn 615.590,- kroner (fra 1. august 2023), har rett til redusert pris på barnehageoppholdet.

Lenke til informasjon om redusert betaling

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 
Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590,- kroner.

Lenke til informasjon om gratis kjernetid