Priser for 2024:

Utlån av bøker er gratis. Du kan også sitte i biblioteket og lese aviser og tidsskrifter og benytte våre publikumspc-er uten at det koster noe.

Hvis bøker ikke leveres tilbake i rett tid, krever vi inn et gebyr. Gebyret ved manglende tilbakelevering av bøker, er 40,00 kroner ved 1. gangs varsel og 75,00 kroner ved 2. gangs varsel. 

Printing av ark hos Biblioteket koster 2 kr pr ark for A4 og 4 kr pr ark for A3.