Priser for 2023

Utlån av bøker er gratis. Du kan også sitte i biblioteket og lese aviser og tidsskrifter og benytte våre publikumspc-er uten at det koster noe.

Hvis bøker ikke leveres tilbake i rett tid, krever vi inn et gebyr. Gebyret ved manglende tilbakelevering av bøker, er 40,00 kroner ved 1. gangs varsel og 75,00 kroner ved 2. gangs varsel.