• Feiing, 1 pipeløp årlig: 775,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 2. år:  405,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 4. år: 200,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 6. år: 130,00 kroner
  • Feiing, 1 pipeløp hvert 8. år: 95,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted - bolig: 324,00 kroner
  • Feiing 1 pipeløp hvert 8. år fritidsbolig: 55,00 kroner
  • Tilsyn av pipe og ildsted - fritidsbolig: 108,00 kroner 
     
  • 25 % mva. er inkludert i prisene.