Priser for 2023

Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn, med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr  931 § 2-12.

1. Saksbehandling og kontroll/tilsyn

  • Tiltak av svært liten vanskelighetsgrad: 5 450 kroner
  • Tiltak av liten vanskelighetsgrad: 10 900,00 kroner
  • Tiltak av middels vanskelighetsgrad: 21 000,00 kroner
  • Tiltak av stor vanskelighetsgrad: 43 600,00 kroner
  • Tilsyn: 5 000,00 kroner

Der tiltaksplaner må deles opp, betales det 50 % av tiltaksklassens gebyr fra og med plan nr 2, men maks 8000,00 kroner.

2. Unntak

  • Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan fagansvarlig nedsette eller frafalle gebyret.