Priser for 2024:

Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn, med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr  931 § 2-12.

1. Saksbehandling og kontroll/tilsyn

  • Tiltak av svært liten vanskelighetsgrad: 5.750 kroner
  • Tiltak av liten vanskelighetsgrad: 11.500,00 kroner
  • Tiltak av middels vanskelighetsgrad: 23.000,00 kroner
  • Tiltak av stor vanskelighetsgrad: 46.000,00 kroner
  • Tilsyn: 5.000,00 kroner
  • Ved mangelfull tiltaksplan, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedrørende samme mangel: 1.000 kroner

Kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr ved brudd på forurensingsloven eller andre forskrifter (jfr. forurensningsloven § 80): Størrrelsen på dette gebyret avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen.

Der tiltaksplaner må deles opp, betales det 50 % av tiltaksklassens gebyr fra og med plan nr 2, men maks 8000,00 kroner.

2. Unntak

  • Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan fagansvarlig nedsette eller frafalle gebyret.