Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn, med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr  931 § 2-12.

1. Saksbehandling og kontroll/tilsyn

  • Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad: 10 500,00 kroner
  • Tiltakskategori 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad: 21 000,00 kroner
  • Tiltakskategori 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad: 42 000,00 kroner

Der tiltaksplaner må deles opp, betales det 50 % av tiltaksklassens gebyr fra og med plan nr 2, men maks 8000,00 kroner.

2. Unntak

  • Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan fagansvarlig nedsette eller frafalle gebyret.