Priser for 2024:

  • Frisklivresept:  350,00 kroner
  • Frisklivresept, honnør: 175,00 kroner
  • Egenandel vanngym: 200,00 kroner
  • Egenandel skyss: 150,00 kroner
  • Egenandel yoga: 200,00 kroner
  • Røykesluttkurs: 500,00 kroner
  • Bra mat kurs: 300 kroner
  • Øvrige kurs: 0 - 750 kroner (utfra materiellkostnad)