Frisklivresept:  350,00 kroner
Frisklivresept, honnør: 175,00 kroner
Røykesluttkurs: 500,00 kroner
Bra mat kurs: 300 kroner
Øvrige kurs: 0 - 750 kroner (utfra materiellkostnad)