Priser for 2023

Hjemmehjelp/prakisk bistand har inntektsgradert betaling:

  • Samlet skattbar inntekt under under 2 G i husstanden - Pris pr. måned - 210,00 kroner (eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.) 
  • Samlet skattbar inntekt fra 2 G til  4 G i husstanden - Pris pr time:  112,00 kroner
  • Samlet skattbar inntekt  fra 4 G og over i husstanden -  Pris pr time: 271,00 kroner

Oversikten henviser til Grunnbeløpet i Folketrygden (G). Hvilke beløp dette står for, finnes på NAV sine sider.

Merk: 
Når flere "vederlagspliktige" tjenester (korttidsopphold/hjemmehjelp) ytes innenfor samme kalendermåned, faktureres det bare for den tjenesten som har høyest egenbetaling. Betalingen skal ikke overstige kommunens selvkost til tjenesten. Selvkost for hjemmehjelp er beregnet til 303,88 kroner pr. time.