Kjøp av krykker: 300,00 kroner

Krykker fås ved alle våre helse- og omsorgssentre: Parkgården, Prestrudsenteret, Finsal og Klukstuen. 
Her kan du lese om utlån av øvrige hjelpemidler.