Priser for 2024

Kjøp av krykker: 350,00 kroner

Utleie av krykker: 150,00 kroner. Depositum: 200,00 kroner.

Krykker fås ved alle våre helse- og omsorgssentre: Parkgården, Prestrudsenteret, Finsal og Klukstuen. 

Her kan du lese om utlån av øvrige hjelpemidler.