Priser for 2024:

Kommunal grunn er for eksempel gater og plasser.

Areal til uteservering på gate/torg

 • Pris avtales med forvalter i de enkelte tilfellene.

Plassleie tivoli og sirkus 

 • Arrangementer pr. dag:  1.370,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 

Ankerskogen idrettspark. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:

 • Middels arrangement (Fotballturneringer og lignende): 2.550,00 kroner 
 • Lite arrangementer (Hamar løkkecup, paintball og lignende):  990,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 

Leie av Koigen. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:

 • Arrangementer pr. dag:  2.830,00 kroner 
 • Sesongleie: Avtales med forvalter og vil være basert på 3 % av omsetningen.
 • Frivillige organisasjoner leier gratis, men må betale for bestilte tekniske tjenester.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 

Leie av gategrunn for mobilt salg/uteservering/15 m2: 

 • 218,- pr- døgn. For veldedige formål er leien gratis. Det gjøres en vurdering for hvert tilfelle.
 • Årsleie av en plass avtales særskilt med forvalter. Baseres på 3 % av omsetning. 

Leie av gategrunn til arrangementer:

 • 980,00- pr. dag for lite arr. (opp til 1.000 besøkende)
 • 1.850,- pr. dag for middels arr. (opp til 3.000 besøkende)
 • 5.900,- pr. dag for stort arr. (over 3.000 besøkende)  
 • Frivillige organisasjoner leier gratis, men må betale for bestilte tekniske tjenester.

Tekniske tjenester/forbruk strøm i tilknytning til leie av gate/torg:                   

 • Strømforbruk, fakturert etter forbrukte kwh, gjelder også plattinger på Stortorget: 5,00 pr. kwh. Forvalter kan justere pris per kw ved store endringer i markedspris.
 • Tjenester som bestilles av Kommuneentreprenøren (KE) avtales med KE og blir fakturert direkte til arrangør (eks: gjerder, skilt, oppkobling til strøm, vann og avløp etc)                    
 • Leie av kommunale møbler avtales og faktureres etter avtale med Bylab.

Mobil scene:

 • Utleie til kommunens lag/foreninger, ikke kommersiell virksomhet: 10 000,00 kroner pr. dag:
 • Utleie til andre kommuner/kommersiell virksomhet, ekskl. kjøreutgifter: 12 500,00 kroner pr. dag

Lenke:

Om leie av kommunale veger, gater og plasser