• Middag pr. mnd. (avtale): 2 680,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 485,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 94,00 kroner, liten porsjon 74kr.

Fastsetting av øvrige kantinepriser er delegert helse- og omsorgsleder. 

Lenke til mer informasjon om tjenesten med hjemkjørt middagsmat.