Priser for 2023

  • Middag pr. mnd. (avtale): 2 805,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 555,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 98,00 kroner.

Fastsetting av øvrige kantinepriser er delegert helse- og omsorgsleder. 

Lenke til mer informasjon om tjenesten med hjemkjørt middagsmat.