Priser for 2024:

  • Middag pr. mnd. (avtale): 2 925,00 kroner
  • Tørrmat pr. mnd. (avtale): 1 622,00 kroner
  • Middag kantine, ta med hjem og hjemkjørt: 102,00 kroner.

Fastsetting av øvrige kantinepriser er delegert kommunalsjef for Helse og omsorg. 

Lenke til mer informasjon om tjenesten med hjemkjørt middagsmat.