Priser for 2023

  • Utleie til kommunens lag/foreninger, ikke kommersiell virksomhet: 12 900,00 kroner pr. dag:
  • Leie pr. overskytende dag: 3 200,00 kroner
  • Utleie til andre kommuner/kommersiell virksomhet, ekskl. kjøreutgifter: 21 600,00 kroner pr. dag