• Rehabiliteringsopphold pr. døgn 193,00 kr*
  • Dagopphold rehabilitering pr dag (inkl. frokost) 110,00 kr*

* eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.