• Ved for sein innbetaling av kommunale krav, arbeidesgiveravgift og forskuddstrekk: 8 % rente (Tillegg på opprinnelig sum.)
  • Purregebyr: Kroner. 35,00 pr 01.10.2020, men beløpet kan bli endret etter vedtatt statsbudsjett for 2022.
  • Rettsgebyr pr.  01.10.2020: Kroner 1 199,00