Priser for 2024:

  • Ved for sein innbetaling av kommunale krav, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk: 11,85 % rente (Tillegg på opprinnelig sum.)
  • NB! Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.
  • Purregebyr: 35,00 kroner
  • Rettsgebyr: 1.277,00 kroner