Priser for 2024

  • Rettsgebyr pr.  01.10.2020: kr. 1 277,00 kroner
  • Skriving av konkursvarsel: 1 277,00 kroner


Begjæring om                    

  • utlegg: 2 170,00 kroner
  • anvisning: 2 681,00 kroner
  • utkastelse: 2 681,00 kroner

NB! Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt
knyttet til lovverk. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.