Priser for 2023

  • 2 seksjoner: 6 500,00 kroner
  • Fra 2 seksjoner og oppover tillegges 620,- kroner pr. seksjon. 
  • Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner. Fast beløp: 6 300,- kroner 
  • Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres 1 150,- kroner pr. time.