Priser for 2024:

  • Gebyr for seksjonering etter lov om eierseksjoner: 2.700,- kroner 
  • Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner: 2.700,- kroner 
  • Fast beløp: 6.700,00 kroner
  • 2 seksjoner: 6.700,00 kroner
  • Fra 2 seksjoner og oppover tillegges 640,- kroner pr. seksjon. 
  • Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres 1 190,- kroner pr. time.