• Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner: 2 seksjoner 6 300,00 kroner
  • Fra 2 seksjoner og oppover tillegges 600,- kroner pr. seksjon. 
  • Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner. Fast beløp: 6 300,- kroner 
  • Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres 1 100,- kroner pr. time.