Priser for 2023

Betalingen innkreves over 11 månder. Juli er betalingsfri.

  • 100 %:  3057,- kroner
  •  80 %:   2750,- kroner
  •  60 %:   2137,- kroner
  •  50 %:  1830,- kroner
  •  40 %:   1534,- kroner
  •  30 %:   1223,- kroner
  •  20 %:      917,- kroner
  • Enkeltdag 220,- kroner

12 timer gratis SFO for 1. trinns-elever. Betaling utover disse timene. Ønsker dere eksempelvis full plass i stedet for 12 timer koster det 1489,- i mnd. Ønskes 12 timer +plass på morgenen koster det 400,- i mnd. For øvrige utregninger ta kontakt med din SFO.

SFO-plass for elever med særskilte beov 5. - 7. trinn: Gratis. Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med rektor. 

Kost og turpenger: Hel plass: 160,-. Delt plass: 80,-

Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO/mot barnehage i Hamar.

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn.

Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema om redusert betaling er her.

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Hamar kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.

Oppsigelse av SFO-plass

Dersom foresatte ønsker å si opp plassen, må plassen sies opp i Vismaportalen.  
Det er 1 -en- måneds oppsigelse gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden.
Ved oppsigelse innlevert etter 1. april, må det betales for plassen ut juni.
Ubenyttet plass og plass som ikke er oppsagt, må betales for.