Priser for 2024:

  • Korttidsopphold pr. døgn 185,00 kroner*
  • Dagopphold pr. dag (inkl. frokost) 105,00 kroner*

* eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.