Priser for 2024:

Langtidsopphold alle institusjoner, max pr døgn
: 2 552,00 kroner
Se mer informasjon om utregning lenger ned (utregning av pris for sykehjemsplass).

Parkgården

 • Husleie – stor leilighet 9 000,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie- standard leilighet 8 000,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie - liten leilighet 7 500,00 pr. mnd.
 • Husleie – hybel 7 000,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie – kollektiv 7 000,00 kroner pr. mnd.

Kåtorp pensjonistsenter

 • Enkeltleiligheter 8 000,00 kroner pr. mnd.
 • Dobbeltleiligheter 5 000,00 kroner pr. mnd.
 • Underetasje: 8 000,00 kroner pr. mnd.

Finsalsenteret

 • Finsalhagen omsorg: 11 000,00 kroner pr. mnd.

Prestrudsenteret

 • Trygdeleiligheter: 10 000,00 kroner pr. mnd.
 • Solenga: 10 000,00 kroner pr. mnd.
 • Solhellinga 10: 10 000,00 pr. mnd. 

Farmen

 • 9 247,00 kroner

Klukstuen omsorgssenter

 • Husleie – enkeltleilighet 10 000,00 kroner pr. mnd.

Kløverenga trygdeboliger

 • Husleie 8 000,00 kroner pr. mnd.

Seterløkka omsorgsboliger

 • Husleie - enkeltleilighet 9 297,00 kr pr. mnd.

TV

 • Leie av dekoder i trygdeleiligheter 202,00 kroner

Utregning av pris for sykehjemsplass