Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 517,00 kroner
  • avholdt forretning: 6 114,00 kroner

Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2 517,00 kroner
  • avholdt forretning: 13 308,00

Skriving av konkursvarsel: 1 199,- kroner