Priser for 2023

Tvangsauksjon, løsøre 

  • ved begjæring: 2 610,00 kroner
  • avholdt forretning: 6 340,00 kroner


Tvangsauksjon, fast eiendom

  • ved begjæring: 2 610,00 kroner
  • avholdt forretning: 13 797,00

Skriving av konkursvarsel: 1 243,- kroner