Skolelokaler - utleie til lag og foreninger:

 • Gratis mandag - torsdag
 • Gymnastikksal m. garderobe og dusj pr.time: 340,00 kroner (fredag - søndag)

Øvrig leie av skolelokaler:

 • Gymnastikksal m. garderobe og dusj pr. time ikke lag/foreninger: 117,00 kroner (mandag - torsdag)
 • Klasserom pr. time: 160,00 kroner
 • Øvrige rom pr. time: Etter avtale
 • Overnatting pr. person pr. døgn: 96,00 kroner
 • Datarom/auditorium: Etter avtale

Ved Lovisenberg skole: 

 • Utleie av stor sal med garderobe (grendehuset): 437,00 kroner 
 • Utgifter til renhold, tilsyn og andre faktiske utgifter kommer i tillegg. 

Ved Ener ungdomsskole  - Hanna Winsnes 

 • Pr. time 282,00 kroner
 • Pr. dag 1 066,00 kroner

Ved Ajer ungdomsskole:

 • Auditorium, time: 213,00 kroner
 • Auditorium, dag: 1 066,00 kroner
 • Aula, tine: 320,00 kroner
 • Aula, dag: 1 579,00 kroner
 • Kantinekjøkken: 1 066,00 kroner