Priser for 2024

 • Auditorium: 227,00 kroner per time 
 • Auditorium: 1 135,00 kroner per dag   
 • Aula: 341,00 kroner per time   
 • Aula: 1 675, 00 kroner per dag
 • Gymnastikksal m. garderobe og dusj pr. time (ikke lag/foreninger): 124,00 kroner per time mandag - torsdag
 • Gymnastikksal m. gardrobe og dusj per time: 362,00 kroner fredag - søndag
 • Hanna Winsnes - Ener ungdomsskole : Pris etter avtale    
 • Kantinekjøkken: 1 137,00 kroner per dag
 • Klasserom 170,00 kroner per time
 • Lag og foreninger får leie skolelokaler gratis mandag - torsdag
 • Overnatting per person per døgn: 102,00 kroner 
 • Sløydsal m/utstyr per dag: 2 125,00 kroner
 • Utleie av stor sal (grendehuset Lovisenberg) med garderobe: Pris etter avtale
 • Øvrige rom / datarom: Pris etter avtale

Lag og foreninger som vil låne skolens lokaler på fast basis gjennom skoleåret, kontakter kulturkontoret i kommunen. Sentralbord 62 56 30 00. Eller via Bookup.

Andre som vil bruke skolens lokaler, kontakter skolene direkte.