Priser for 2024:

Hedemarkshallen, Prestrudhallen og Boligpartner arena:

 • Aldersbestemte klasser: 250,00 pr. time
 • Senior og bedrift: 470,00 pr. time
 • Kun bruk av garderober: 150,00 kroner pr. garderobeenhet 
 • Møterom/VIP-rom i Boligpartner arena 270,- pr møte/kveld
 • Ultleie Boligpartner til skoler på dagtid: 650,00 pr. time.
 • Timepris for leie i forbindelse med andre arrangementer i hallene blir etter avtale.

Ankerskogen idrettspark. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:

 • Store arrangementer (Fotballturneringer og lignende): 2 550,00 kroner 
 • Mindre arrangementer (Hamar løkkecup, paintball og lignende):  990,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 

CC AMfi - ishall

 • Istid aldersbestemte klasser: 250,00 kroner pr. time.

Andre gressbaner:

 • Kunstgressbaner på Briskeby og Børstad 250 kroner pr. time
 • Vinterbane Børstad idrettspark: 1 450,00 trening/kamp hel bane. Ved leie skal man kontakte HIL fotball.

Grusbaner:

 • Prestrud, Greveløkka, Tjuvholmen: Gratis til idrettsarrangement
 • Annen utleie etter avtale

Lenke til nettsiden der du finner oversikt over hva som er utleid.