Priser for 2023

  • Egenandel 1. vaksinasjon/rådgivning: kr. 350,- 
  • Egenandel for barn over 12 år: kr. 120,- pr. gang
  • Egenandel ved oppfølgning av vaksinasjonsprogrammet: kr. 240, - pr. gang   
  • Grupperabatt: Per person ved flere enn 3 personer over 16 år (samme reisemål og konsultasjon): kr. 240,- pr. gang
  • Takst - arbeid og utstyr: kr. 85,- pr vaksine

NB! Personer som ikke møter til avtalt vaksinetid (ikke meldt forfall), blir fakturert for 315,- kroner (også barn)

Type vaksine med pris, inklusive arbeid og utstyr 85,-:

Difteri/stivkrampe/kikhoste /polio (revaksinering)

395,-

Hepatitt A voksen/barn

405,-/365,-

Hepatitt B voksen/barn

320,-/275,-

Twinrix (Hep. A + B) voksne/barn

615,-/475,-

Rabies – (Verorab)

763,-

Skogflåttencefalitt (voksen/barn)

454,-/435,-

Pneumokokkvaksine

450,-

Meningokokkvaksine (a,c,w,y) (Menveo - Nimerix)

495,-

Meningokokkvaskine B

1075,-

Japansk encefalitt (Ixario)

975,-

Gul feber

570,-

Dengufeber (Qdenga)   1029,-

Typhim Vi

285,-

Tyfoidfeber (Kapsler)

315,-

Dukoral – Kolera-vaksine (2 doser/1 dose)

690,-/353,-

Gardasil – mot livmorhalskreft

1 698,-

Cervarix (HPV)

1 050,-

Vannkoppevaksine (Varicella)

605,-

Influensavaksine 

300,- 

Influensavaksine sammen med annen reisevaksinasjon

150,- 

Herpes Zoster

1 575,-

Takst for utskrift/erklæringer uten konsultasjon

180,-

Resept

75,-

Nytt gulfebersertifikat/vaksinasjon fra FHI

60,-

Fritagelse Gul feber

120,-

Myggmiddel

158,-