Priser for 2024

Generelle priser

  • Egenandel 1. vaksinasjon/rådgivning: kr. 364,- 
  • Egenandel for barn under 12 år: kr. 125,- pr. gang
  • Egenandel ved oppfølgning av vaksinasjonsprogrammet: kr. 250, - pr. gang   
  • Grupperabatt: Per person ved flere enn 3 personer over 16 år (samme reisemål og konsultasjon): kr. 250,- pr. gang
  • Konsultasjonspris ved innhenting av vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet opp til 20 år: 250 kroner.
  • Takst for utskrift/erklæringer uten konsultasjon: 187,- kroner
  • Nytt gulfeber-sertifikat/vaksinekort fra Folkehelseinstituttet: 63,- kroner
  • NB! Personer som ikke møter til avtalt vaksinetid (ikke meldt forfall), blir fakturert for 315,- kroner (også barn)

Vaksine-priser

(NB! Disse prisene kan bli justert i løpet av året.)

Difteri/stivkrampe/kikhoste /polio (revaksinering)

338,-

Imovax polio

 

230,-

Hepatitt A voksen/barn

395,-/331,-

Hepatitt B voksen/barn

348,-/283,-

Twinrix (Hep. A + B) voksne/barn

646,-/476,-

Rabies – (Verorab)

763,-

Skogflåttencefalitt (voksen/barn)

454,-/435,-

Pneumokokkvaksine 

628,-

Pnemokokkvaksine ved annen konsultasjon

 

478,-

Meningokokkvaksine (a,c,w,y) (Menveo - Nimerix)

473,-

Meningokokkvaksine B

1078,-

Japansk encefalitt (Ixario)

975,-

Gul feber

570,-

Dengufeber (Qdenga)

  1059,-

Typhim Vi

285,-

Tyfoidfeber (Kapsler)

318,-

Dukoral – Kolera-vaksine (2 doser/1 dose)

873,-/436,-

Vaxhora - Kolera-vaksine

 

598,-

Vannkoppevaksine (Varicella)

544,-

Influensavaksine 

300,- 

Influensavaksine sammen med annen reisevaksinasjon

150,- 

Fritagelse Gul feber

120,-

Myggmiddel

130,-