Priser for 2024:

1. Årsgebyr:

 • Abonnementsgebyr vann: 1.008,50 kroner
 • Forbruksgebyr vann: 44,31 kroner pr. m3
 • Abonnementsgebyr kloakk: 1.511,00 kroner
 • Forbruksgebyr kloakk: 53,82 kroner pr. m3
 • 25 % mva. er inkludert i prisene

Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke innleverer måleravlesning to år på rad: 1.650,00 kroner.

2. Engangsgebyr for tilknytning: (BRA = Bruksareal)

Engangsgebyr for tilknytning vann til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 34.398,00 kroner.
 • Middels sats (Mellom 30 og 70 m2 BRA): 16.008,00 kroner.
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 6.813,00 kroner.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene.

Engangsgebyr for tilknytning kloakk til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 65.219,00 kroner.
 • Middels sats (Mellom 30 og  70 m2 BRA): 28.483,00 kroner.
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 15.709,00 kroner.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene.

Engangsgebyr for tilknytning vann og kloakk til øvrig bebyggelse:

 • For landbruksbygg med mer beregnes engangsgebyr for vann og kloakk med 20 % av gebyret for den øvrige bebyggelsen.
 • Engangsgebyret for tilknytning til øvrig bebyggelse beregnes pr. m2 bruttoareal (BRA):
  Vann pr. m2 BRA: 272,00 kroner
  Kloakk pr. m2 BRA: 526,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene.

3. Målerleie

Husvannmålere (ligger i årsavgiften).

 • 3/5 m3 måler: 823,00 kroner
 • 7/10 m3 måler: 963,00 kroner
 • 20 m3 måler: 1.574,00 kroner
 • 30 m3 måler: 1.647,00 kroner
 • 50 m3 måler: 6.640,00 kroner
 • 80 m3 måler: 8.034,00 kroner
 • >100 m3 måler: 9.495,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene