Priser for 2024

  • Borgerlig vigsel i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle som er bosatt i Hamar kommune.
  • Vielse av par som ikke er bosatt i Hamar: 2.000,00 kroner 
  • For vielser utenfor Hamar rådhus tilkommer et gebyr på 1.000 kroner for å dekke merkostnader knyttet til dette.
  • Om vielsen finner sted over to mil fra Hamar rådhus, kan også vigsler stille krav om at brudeparet dekker reiseutgifter. 

Les mer om vielser i Hamar kommune.