Oppmøte ved uteapparatene i Ankerskogen (nede ved gressbanen)