Denne er også åpen for deg som har hatt oppfølging av frisklivssentralen tidligere. Det er gratis å delta. Oppmøte ved uteapparatene i Ankerskogen (nede ved gressbanen).