Behandlingen innebærer trening 3 ganger i uka hvor 1 økt er i behandlingsgruppa og to av øktene er egentrening. Felles trening og kostholdterapi ledes av helsepersonell med kompetanse på trening, ernæring og veiledning.  

Tilbudet starter 17.10.24, og vil gå frem til mars 2025. Tidspunkt for kursøktene vil være torsdager i tidsrommet kl 13.30-16.00. Egentrening på valgfritt tidspunkt kommer i tillegg.

Kurset koster 2000 kr og inkluderer kursavgift og 6 mnd trening på treningssenter.

Ta kontakt med Frisklivssentralen dersom du er interessert, så finner vi ut om dette tilbudet passer for deg!

Les mer om samarbeidspartner SPISFO- Innlandet . 

Mer informasjon om behandlingsopplegget

Behandling av overspisingslidelse og bulimia nervosa ved hjelp av fysisk aktivitet- og kostholds terapi. Hensikten er å få kunnskap og kjennskap til forholdet mellom mat og trening.  Det gjelder å kunne identifisere triggere for skadelig atferd og håndtering av triggere på en god måte, pluss å bidra til bedret impulskontroll.

I kostholdsterapien er fokus å øke kunnskap om hvordan skadelige og ekstreme metoder for vektregulering (mat og tømningsatferd, også trening) påvirker oss mentalt og fysisk, samtidig som fokuset er selvmestring og selvtillit. I treningsterapien vil deltakerne bli opptrent til bedret selvregulering og selvbilde. Felles for begge terapiformene er fokus på mental og fysisk funksjon, mestring og velvære.  

Både bulimia nervosa og overspisingslidelse innebærer regelmessig overspising. Det vil si inntak av store mengder mat i en kort tidsperiode, med samtidig følelse av kontrolltap. Felles for lidelsene er overspising for å mestre og håndtere vanskelige følelser.

Forskjellen mellom disse to spiseforstyrrelsene er om overspisingen etterfølges av tømningsadferd eller ikke. Ved bulimi etterfølges overspisingen av en eller annen form for tømming (oppkast, bruk av avføringsmidler, diuretika (økt urinproduksjon), faste eller overdreven/tvangspreget trening). Ved overspisingslidelse er det ikke tømningsatferd, da beholdes maten i kroppen. Denne lidelsen er like utbredt som bulimi, men betraktelig mindre kjent, og for enkelte kan denne tilstanden være ukjent for personen selv.

Overspising handler om ukontrollert matinntak, gjerne raskt og hektisk, og personen selv kan oppleve å ikke ha kontrollen. Noen småspiser litt gjennom hele dagen, mens andre overspiser i perioder.