Det er gratis å komme til en helsesamtale.

Frisklivsresept Kr 350 for 12 uker (Kr 175 for studenter, uføre og pensjonister)

Treningskort frisklivsgrupper: Kr 100 pr mnd.

Friskliv ung: Tilbudet er gratis for alle under 18 år.

Kurs: Flere av våre kurs har egen avgift kr 250-500,-.

Tilrettelagt fritidstilbud: Egenandel på noen av våre aktiviteter som inngangsbilletter