Frisklivssentralen har tilbud til innbyggere i Hamar kommune som ønsker å endre levevaner og bedre mestre å leve med helseutfordringer. Tilbudet går primært til de som er over 18 år, men vi følger også opp familier der det er behov for at en eller flere endrer levevaner. I skolens høst-, sommer- og vinterferie arrangerer vi aktivitetsuke for ungdom.