Vi starter med en individuell helsesamtale. Her får du hjelp av din frisklivsveileder til å sette deg gode mål og lage en plan som hjelper deg mot målene.