Du kan bli med på våre aktiviteter og kurs når du har avtalt dette med din frisklivsveileder.