Vårt tilbud er for de som bor i Hamar kommune. Andre kommuner har egne frisklivssentraler.