Du kan bli henvist til frisklivssentralen fra fastlege, andre helsetjenester eller Nav. Du kan også kontakte Frisklivssentralen direkte uten å ha fått henvisning.