Tilbud:
Frisør, fotterapeut og utleie av lokaler

Aktiviteter:

Mange ulike aktiviteter i vår regi på dagtid. Litt for kroppen og noe for toppen:
Hyggetreff, fallforebyggende gruppe, linedans, seniordans, datakur, bridge, sjakk, hobbyklubb og datakafèse.

Å være frivillig er også en aktivitet vi tilbyr. De frivillige bemanner kjøkkenet to dager i uka, samt ulike aktiviteter.