Har du noe du trenger hjelp til – eller om du vil gi hjelp – ring Hamar småjobbsentral!

Hamar småjobbsentral sine tjenester

  • Hagearbeid (beskjæring av busker/trær, luking, plenklipping, snømåking, strøing, o.l.)
  • Husarbeid (enkel rengjøring (ikke husvask), støvsuging, vindusvask, gulvvask, o.l.).
  • Håndverker (enkel snekkerhjelp, tapet, maling, møbler, montering, o.l.). 
  • Transport (bortkjøring av hageavfall, henting av div. varer (ikke mat). Ingen persontransport).
  • Datahjelp (enkel datahjelp, oppsett av e-post, rydde harddisk, o.l.).
  • Annet (andre små praktiske oppgaver eventuelt etter avtale).

Priser

Disse tjenestene betales med kr 200,- pr. time.