Kultur og frivillighet (KUF) er et eget kommunalområde som skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet.

Kultur og frivillighet har ansvaret for kulturhus, bibliotek, fritidsklubber, kulturskole, idrett og friluftsliv og tilrettelegging av kulturtilbud for funksjonshemmede. Vi er i daglig kontakt med et mangfold av lag og foreninger og yter tilskudd til drift og arrangementer.

Samarbeid med andre

Det er utstrakt samarbeid internt med andre kommunalområder, og eksternt med kulturinstitusjoner, kulturaktører og organisasjoner.

Ved å benytte menyvalgene vil du finne mer informasjon om dette området, ansvarsområder og tjenester som tilbys. Du vil også finne informasjon om kulturtilbud i Hamar kommune, idrett- og friluftsliv og tilbud til barn og unge.

Samarbeid med frivillige i helse- og omsorg

Hamar kommune samarbeider tett med frivillige organisasjoner innenfor helse. Frivillige organisasjoner som Lions, Hamar Frivilligsentral og Røde kors er viktige samarbeidspartnere og hjelpere for innbyggere og for personer som mottar tjenester fra Hamar kommune. Beboere på institusjoner kan få hjelp til å handle, følge til lege/tannlege, besøksvenn, besøkshund og annet.