Det tilbys mange ulike aktiviteter gjennom denne gruppa, hvor hovedintensjonen er å delta i en aktivitet som en liker eller har behov for. I denne gruppa finner du både aktiviteter hvor trivsel og velvære står i fokus og aktiviteter hvor utvikling av ferdigheter og samspill er fokusert.

  • Sansestimulering er et tilbud til personer med sammensatte behov og multifunksjons hemminger. Her jobbes det med sansemotorisk stimulering tilrettelagt ut fa den enkeltes behov både individuelt og i grupper. Eksempler på aktiviteter er samspill- og kommunikasjonstrening, musikk og lydtrening, musikk og bevegelse og avslapping.
     
  • Friluftsgruppe vil legge til rette for ukentlige utflukter i all slags vær og føre i nærmiljøet.
     
  • Tema; ukentlig aktivitet som følger året og vil stimulere til å ta i bruk alle våre sanser.