Green Team består av ulike arbeidsoppgaver hvor produksjon i snekkerverksted, service og samarbeid, gjenbruk og miljø, står i fokus. Hovedaktiviteten er knyttet til snekkerverkstedet hvor maskiner er tilrettelagt og sikret. Det produseres enkle treprodukter for salg og gruppa kildesorterer gamle hjelpemidler.

  • Snekkerverksted; Her foregår produksjon av ulike treprodukter, noen er på bestilling fra andre og noen er designet på stedet for eksempel flaskekasser, serveringsbrett, dokkesenger, taburetter, brødfjøler, rullebrett m.v.  Gruppa tar også på seg andre oppdrag for private og kommunale virksomheter etter nærmere avtale.  
     
  • Servicegruppe; Denne gruppa har ukentlig ansvar for innsamling av papir, papp og plast fra avfallsstasjoner i hele bygningsmassen og ivaretar og utvikler hageområdet sammen med vaktmester. Gruppa har også ansvar for gjenbruk og kildesortering av gamle hjelpemidler.