Hovedaktiviteten ved tekstilverkstedet er produksjon av strikkevarer til voksne og barn. Vi jobber med mange ulike oppgaver som er nødvendig i en strikkeproduksjon: 

  • Nøsting av garn
  • Strikking på maskin
  • Montering av strikkeplagg til ferdig produkt

Vi legger stor vekt på individuell tilrettelegging. Våre arbeidstakere skal oppleve mestring og vekst gjennom ny kunnskap og erfaring.

Olsruds Lille er vårt eget verkstedutsalg:
Her selges egenproduserte strikkevarer. I tillegg har vi avtale med andre produsenter og håndverkere om levering av varer for salg. Du får også kjøpt "dialektkoppene" for Hamar og Vang her.