I Ved & Skog er arbeidsoppgavene fordelt mellom Vedbua og Skogsgruppa. I vedbua kappes, kløyves og pakkes ved i sekker. Det pakkes ved i små sekker (40 liter) og i store sekker (m3). En oppgave er også å kjøre ferdig pakkede sekker til lagerplass for tørking.

I skogsgruppa deltar man i rydding av skog på kommunens område og hos private. Skogsgruppa står også for utkjøring av ferdig tørket ved til kunder. Det er forøvrig mye å lære om skogen og dens mangfold.

  • Pakkeavdeling (vedbua); Her kjøres vedstokken gjennom kapp- og kløyvemaskinen før den og faller ned på pakkebordet.  Ulike pakkestativ bidrar til å gjøre jobben med pakking så enkel som mulig. Gruppa håndterer også  større vedkubber som kløyves på sikrede vedkløyvere før pakking i sekk.  Det sosiale er også vektlagt og vedbua har egen "hule" for en god kaffeprat.
     
  • Skogsgruppa; Denne gruppa rydder skog for kommunen og har private oppdrag i hager. Gruppa forestår utkjøring av all produsert ved, noe som hovedsaklig foregår fra mai til oktober. Det betyr mange løft og gir mye fysisk aktivitet. Gruppa er godt kjent i lokalmiljøet og er en god markedsfører for avdelingen.
     
  • Skogens mangfold; Et nytt tilskudd til gruppa med utgangspunkt i alt hva skogen kan gi oss, kunnskap om ulike tresorter, jordsmonn, alt som vokser, gror og lever mellom trærne i skogen m.v.

Vi selger ved