Fritidsaktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming

  • Fotball for ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne fra Hamar og omegn i regi av HamKam
  • Håndball i regi av Storhamar Håndballklubb
  • Vår Klubb, ungdomsklubb, kinogrupper, bowling etc

Fritidsaktiviteter psykisk helse

  • Skiløype
  • Turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. 


Flere tilrettelagte tilbud


Få hjelp av en støttekontakt/fritidskontakt

En støttekontakt er en fritidskontakt som bistår en annen person til å delta på sosiale aktiviteter. Målet er å hjelpe personen å bli mer trygg på seg selv, klarer å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. 

Les mer om Støttekontakt-tjenesten