De fleste tiltak fra barnevernet er gratis for barnet og familien, men det finnes forskrifter som gir anledning til å fastsette foreldrebetaling for enkelte tiltak.

Forskrift om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag etter lov om barneverntjenester