Det er egen fotpleier og frisør på bestemte dager i uka.  Tannpleier kommer til Finsalsenteret noen ganger i året. Det er åpen kantine hvor mange kan kjøpe cafe- og kioskvarer.