Du kan kjøpe krykker i resepsjonen på de ulike sentrene Parkgården, Finsalsenteret, Klukstuen og Prestrudsenteret. Prisen er 350 kr.