Ingen av sykehjemmene i Hamar har fast besøkstid - med unntak av avdeling B på Finsalsenteret, som har disse åpningstidene: Hverdager klokka 11.00 - 13.00 og 17.30 - 19.30. Lørdag/søndag klokka 11.00 - 19.30.

Det er likevel fint å kunne avtale besøk med personalet i avdelingen utfra hva som er det beste for brukeren.