Tilbudet inkluderer frokost, tilrettelagte aktiviteter og transport til og fra hvis det er nødvendig. Det er mulig å spise felles middag før hjemreise. Hamar kommune tilbyr dagopphold ved Prestrudsenteret og Klukstuen.

Tilbudet på Klukstuen er tilpasset mennesker med demens/kognitiv svikt. Det gis tilbud om en eller flere dager i uka etter behov.

Kriterier/vilkår    

Søkere får tildelt dagopphold ut fra faglige vurderinger

Søknad

Ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende.
Søknadene behandles en gang/mnd. Tildeling skjer ved ledig plass.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Priser