Visjonen vår er å være Innlandets urbane hjerte, og vi jobber etter verdiene; åpen, helhetlig, modig og pålitelig. Med nærmere 3000 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar, og medarbeiderne er våre viktigste ressurser for å kunne tilby gode tjenester og tilbud til innbyggerne.

Nå skal vi bygge opp igjen HR-avdelingen vår, og ser etter både leder og rådgivere:

Det er totalt fire stillinger som lyses ut; en HR-leder og tre HR-rådgivere, og HR-lederen vil ansettes først, slik at den også kan delta i ansettelsen av rådgiverne.

Les mer om stillingen som HR-leder og send din søknad her.

Les mer om stillingene som HR-rådgiver og send din søknad her.

Hvem ser vi etter?

- Vi ser etter en HR-leder med strategisk blikk som får mulighet til å bygge opp en ny HR-avdeling og bidra som en viktig faglig støttespiller internt, og rådgivere som vil få utfordringer innen både drift og utvikling.

- Den nye lederen skal være en positiv kulturbygger, og skal gjennom samarbeid i organisasjonen bidra til at Hamar kommune er en god arbeidsgiver for de nærmere 3000 ansatte som jobber her, og at vi fremstår som en attraktiv arbeidsgiver for jobbsøkere, forklarer kommunedirektør Osmund Kaldheim.

- Vi skal kunne konkurrere om dyktige medarbeidere i en lang horisont, og da trenger vi en offensiv HR-avdeling som er faglig sterk, utviklingsorientert og som fremstår med trygghet i rollen. Vi ønsker en leder som kan videreutvikle vårt samarbeid med de tillitsvalgte, legger han til.

Tett samarbeid internt

HR-avdelingen legges til stabsenheten utvikling og strategi, og vil jobbe tett med blant annet kommunikasjonsavdelingen, strategiske rådgivere, politisk sekretariat, digitalisering, næringsliv, beredskap og personvern.

- Avdelingen får ansvar for HR-oppgaver innen drift, forvaltning og utvikling, og det er særskilt viktig å lykkes med å styrke kommunenes arbeid med organisasjonsutvikling og et strategisk blikk på HR-området.

Den nye lederen får muligheten til å påvirke både HR-området, og får bli med på en spennende utvikling av hele organisasjonen, sier leder Edvard Lysne.

- For å lykkes med å innfri på kommunens visjon, mål og verdigrunnlag, satser vi sterkt på å komme nærmere hverandre både faglig og sosialt, slik at vi får levert gode og tilpassede tjenester og tilbud også fremover, legger han til.