Joakim  
Prosjektleder og ingeniør 
Prosjektavdelingen – By, miljø og arbeid 

Inne hos prosjektleder Joakim finner vi både hjelm, vernesko og rådhusets største PC-skjerm. Han jobber i prosjektavdelingen sammen med snart fem andre prosjektledere som leder store eiendoms- og byutviklingsprosjekter. Vi spurte Joakim hvorfor han gleder seg til å gå på jobb i kommunen: 
 
–  Hos oss jobber vi med eiendomsutvikling for alle kommunens innbyggere; alt fra helse og omsorg, skoler og tjenestebygg til utelivsnæringen, forteller Joakim. - Akkurat nå overtar vi for eksempel nye omsorgsboliger, et spennende bygg med BREEAM Excellent-karakter. Vi er også involvert i arbeidet med ny skolestruktur for Hamar, både i mulighetsstudier for eksisterende bygninger og utvikling av fremtidens skolebygg.  

Ingen prosjekter er like 

Joakim forteller at de har flere spennende prosjekter på gang innenfor energitiltak: - Blant annet er det bevilget 50 millioner kroner til ENØK-tiltak som brukes på varmepumper, LED-lys og andre tiltak for å få ned energiforbruket i kommunens bygg. Vi jobber også med installasjon av solcellepaneler på flere bygg. 

- Vi leder dessuten spennende byutviklingsprosjekter som Mjøsfronten og Espern bru, fortsetter Joakim, og vi bidrar med utvikling av nye boligområder som Ingeberg og Ankerhagen. Ingen prosjekter eller brukere er like, vi får hele tiden nye utfordringer, og vi jobber på tvers med alle folka i kommunen!  

Følger prosjekter fra ide til resultat 

Prosjektavdelingen er en del av kommunalområdet By, miljø og arbeid, og har dermed et stort fagmiljø å spille på rundt seg,  med blant annet byforvaltning, byutvikling, arealplan, vann og avløp, byggesak og eiendom. Prosjektlederne jobber både inne i rådhuset og følger opp prosjektene ute, og får følge med på byutviklingen på nært hold:  

 - Det er kult å se de fysiske resultatet av jobben vi gjør ute i byen, og veldig motiverende å se hvilken byutvikling vi har bidratt til! Vi ser prosjektene i et fugleperspektiv, helt fra en ide/ behov oppstår, videre til skisse og til ferdig resultat. Det gir et helt annet eierskap til prosjektet, avslutter Joakim. 

Byutvikling og dans

De er en sosial gjeng i prosjektavdelingen, og når vi spør etter en fun-fact fra avdelingen kan Joakim røpe at et par av prosjektlederne er helt rå i swing, og har et rykte på seg i rådhuset for å imponere på dansegulvet: - Så jeg tenker at jeg og noen flere kollegaer har en vei å gå der, vi må nok arrangere swingkurs!