Randi Kongsli
Kulturrådgiver 
Kulturavdelingen

Randi jobber med alt fra soloppgangskonsert på stupetårnet til kunstprosjekter i byrommet. Sistnevnte – byromskunst - er også noe som har fått mye oppmerksomhet og skapt stort engasjement, ikke bare i Hamar med også utenfor.

Byromskunst er viktig for byens identitet

Kunst på fasader er en viktig del av den helhetlige satsingen på byutvikling. Kunsten kan bidra til å styrke byens identitet og historie, og tilfører variasjon i de visuelle opplevelsene i bybildet som gjør byen levende!

Vi liker å ha det fint rundt oss. Vi er stolte av byen vår og liker å vise frem det som er spesielt her. Det har vært særlig tydelig etter hvert som det ene kunstverket etter det andre har stått ferdig. 

Vi hørte med Randi hvordan hun jobber for å finne gode prosjekter.

- Vi har som mål å få gjennomført 2 til 3 prosjekter årlig. Vi bruker både internasjonale, regionale og lokale utøvere. For å gjennomføre prosjektene samarbeider Kulturavdelingen med mange aktører, og særlig med foreningen Urban samtidskunst i Oslo, Kunstbanken, Minipiccasso og gårdeiere.

Det handler mye om koordinering, så er det internt samarbeid i kommunen, særlig mellom areal, byutvikling og bygg og oppmåling, forteller Randi.

Samarbeid og variasjon

Alt fra enkle drifts- og utviklingsoppgaver til store kulturarrangement som samler flere tusen mennesker skal utføres. Spesielt har kulturavdelingen mål om å engasjere barn og ungdom og gjøre kultur tilgjengelig for alle.

Det er mye teamarbeid, og de har et veldig trivelig arbeidsmiljø. Når de gjennomfører et arrangement har de en god fordeling av alle oppgaver og ansvar. 

Samarbeidet med det frivillige og profesjonelle kulturlivet er viktig, og avdelingen er i daglig kontakt med lag og foreninger angående tilskudd til drift og arrangementer. Kultur har også ansvaret for kulturhus, bibliotek, fritidsklubber, kulturskole og idrett og friluftsliv – disse enhetene jobber Randi tett med. I tillegg har hun samarbeid med eksterne aktører som kulturinstitusjoner, reiseliv, næringsliv og frivillige organisasjoner.

- Så vi har et stort spenn både innenfor arrangementer og innhold av kunst- og kulturtilbud i Hamar, forteller Randi.

Kulturavdelingen bidrar med mye ute i byrommet for å skape gode opplevelser for folk, og for at folk skal få et rikt og mangfoldig kulturliv. Både for folk som bor i Hamar og for tilreisende. 

- Vi skaper opplevelser og inntrykk for å trekke folk til Hamar – vi ønsker at folk vil komme hit. 

Ingen dag er lik

Randi forteller at hun har en veldig variert arbeidsdag. Hun jobber med mange prosjekter parallelt, og planlegger ikke nødvendigvis dagen før hun kommer på jobb. 

- Det å jobbe med kultur er veldig spennende. Her får du lov til å utvikle deg og være kreativ. Ingen dag er lik, forteller Randi.


Bading året rundt

Vi spør Randi om noen fun fact, og da kan hun fortelle at de er en gjeng fra kommunen som bader – på åttende året!

- Det er en god start på dagen. Vi møtes klokka 7.30, så bader vi, drikker kaffe, og så kommer vi blide og fornøyde på jobb. Da spør jo sjefen at – du Randi, har du vært å badet i dag? Ja! Da har jeg alt for mye energi. En skikkelig kick-start på dagen. 

Randi forteller at de bader alt fra to til flere ganger i måneden - alt etter vær og føre. Baderne har en egen Facebookgruppe, hvor de gjør avtaler og deler bilder. Randi anslår at de nå har nærmere 5000 bilder, for de forlater nemlig aldri stupetårnet før de har tatt selfie.